Honoratianum

Centrum Duchowości w Zakroczymiu
Aktualności
Medytacja na środę II tygodnia Adwentu

Westchnienie «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)….

Medytacja na wtorek II tygodnia Adwentu

Bóg szuka zagubionych Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie…

Szkoła Modlitwy Nieustannej 13-15 grudnia 2019

Sesja VI: Ja w Nim, a On we mnie [por. J 10,30.38] Trwajcie we mnie, a…

Nasza oferta
Na jakie spotkania zapraszamy?
Kalendarium
Najbliższe spotkania w Honoratianum
Archiwum i Biblioteka
Skorzystaj z naszych zbiorów
Muzeum
Zobacz kapucyńskie skarby

Misja HONORATIANUM

Kapucyni w Zakroczymiu od wielu lat oddani są dziełu formacji duchowej osób konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu. Mocnym okresem takiej formacji był czas końca XIX wieku, gdy przez 28 lat mieszkał w Zakroczymiu bł. Honorat, mistrz rozeznawania powołań zakonnych. Nasze Centrum Duchowości, noszące symboliczną nazwę „Honoratianum”, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata.
Powołane do istnienia w 1993 roku, od początku służy konsekrowanym, zwłaszcza zgromadzeniom honorackim, franciszkańskim i samym braciom kapucynom. Centrum pragnie być gościnnym domem także dla franciszkanów świeckich, dla kapłanów i osób zakonnych wszelkiej duchowości oraz dla wspólnot zaangażowanych w nową ewangelizację.
Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji
adres | dane kontaktowe | numer konta | mapa