Honoratianum

Centrum Duchowości w Zakroczymiu
Aktualności
Słowo na Wielki Piątek – Podczas medytacji w cierpieniu poznajemy swój lęk i swoją wiarę. To między nimi toczy się zmaganie.

 Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj. [wprowadzenie do cyklu] • Co odczuwasz, gdy…

Słowo na Wielki Czwartek – Szukajmy nie tyle zrozumienia Boga, ile Jego bliskości – wraz z nią przychodzi poznanie.

 Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj. [wprowadzenie do cyklu] • Co odczuwasz, gdy…

Słowo na Wielką Środę – W medytacji nie musimy udawać, że jest dobrze, gdy jest źle.

 Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj. [wprowadzenie do cyklu] • Co odczuwasz, gdy…

Nasza oferta
Na jakie spotkania zapraszamy?
Kalendarium
Najbliższe spotkania w Honoratianum
Archiwum i Biblioteka
Skorzystaj z naszych zbiorów
Muzeum
Zobacz kapucyńskie skarby

Misja HONORATIANUM

Kapucyni w Zakroczymiu od wielu lat oddani są dziełu formacji duchowej osób konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu. Mocnym okresem takiej formacji był czas końca XIX wieku, gdy przez 28 lat mieszkał w Zakroczymiu bł. Honorat, mistrz rozeznawania powołań zakonnych. Nasze Centrum Duchowości, noszące symboliczną nazwę „Honoratianum”, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata.
Powołane do istnienia w 1993 roku, od początku służy konsekrowanym, zwłaszcza zgromadzeniom honorackim, franciszkańskim i samym braciom kapucynom. Centrum pragnie być gościnnym domem także dla franciszkanów świeckich, dla kapłanów i osób zakonnych wszelkiej duchowości oraz dla wspólnot zaangażowanych w nową ewangelizację.
Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji
adres | dane kontaktowe | numer konta | mapa