Honoratianum

Centrum Duchowości w Zakroczymiu
Aktualności
Warsztaty skupienia i obecności – zapisy

11-13 września Istniejemy, ale często jesteśmy nieobecni. Podejmujemy wiele inicjatyw, ale nie jesteśmy w nie zaangażowani….

Przetrwa tylko to, co duchowe. Rozważania apokaliptyczne – cz. XXII

Biała szata zwycięzcy (Ap 3,4-6). Osoba jest misterium. Świętą tajemnicą pojednania pomiędzy wolnością a komunią. Taka…

Przetrwa tylko to, co duchowe. Rozważania apokaliptyczne – cz. XXI

Nazywam się „jestem” (Ap 3,1-3)? Współcześnie nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do znaczenia imion. Raczej jako…

Nasza oferta
Na jakie spotkania zapraszamy?
Kalendarium
Najbliższe spotkania w Honoratianum
Archiwum i Biblioteka
Skorzystaj z naszych zbiorów
Muzeum
Zobacz kapucyńskie skarby

Misja HONORATIANUM

Kapucyni w Zakroczymiu od wielu lat oddani są dziełu formacji duchowej osób konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu. Mocnym okresem takiej formacji był czas końca XIX wieku, gdy przez 28 lat mieszkał w Zakroczymiu bł. Honorat, mistrz rozeznawania powołań zakonnych. Nasze Centrum Duchowości, noszące symboliczną nazwę „Honoratianum”, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata.
Powołane do istnienia w 1993 roku, od początku służy konsekrowanym, zwłaszcza zgromadzeniom honorackim, franciszkańskim i samym braciom kapucynom. Centrum pragnie być gościnnym domem także dla franciszkanów świeckich, dla kapłanów i osób zakonnych wszelkiej duchowości oraz dla wspólnot zaangażowanych w nową ewangelizację.
Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji
adres | dane kontaktowe | numer konta | mapa