Honoratianum

Centrum Duchowości w Zakroczymiu
Aktualności
Medytacja na wtorek III tygodnia Wielkiego Postu

Przebaczenie sobie, z serca! «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?» (Mt…

Medytacja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego

«Tak», czyli jak… «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38)….

Medytacja na III niedzielę Wielkiego Postu

Bóg mi grozi! «Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie» (Łk 13,5). Buduję w trudzie….

Nasza oferta
Na jakie spotkania zapraszamy?
Kalendarium
Najbliższe spotkania w Honoratianum
Archiwum i Biblioteka
Skorzystaj z naszych zbiorów
Muzeum
Zobacz kapucyńskie skarby

Misja HONORATIANUM

Kapucyni w Zakroczymiu od wielu lat oddani są dziełu formacji duchowej osób konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu. Mocnym okresem takiej formacji był czas końca XIX wieku, gdy przez 28 lat mieszkał w Zakroczymiu bł. Honorat, mistrz rozeznawania powołań zakonnych. Nasze Centrum Duchowości, noszące symboliczną nazwę „Honoratianum”, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata.
Powołane do istnienia w 1993 roku, od początku służy konsekrowanym, zwłaszcza zgromadzeniom honorackim, franciszkańskim i samym braciom kapucynom. Centrum pragnie być gościnnym domem także dla franciszkanów świeckich, dla kapłanów i osób zakonnych wszelkiej duchowości oraz dla wspólnot zaangażowanych w nową ewangelizację.
Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji
adres | dane kontaktowe | numer konta | mapa