Honoratianum

Centrum Duchowości w Zakroczymiu
Aktualności
Słowo na sobotę IV tyg. Wielkiego Postu – Różnorodność myśli i uczuć w nas jest czymś normalnym, a nawet potrzebnym.

Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj. [wprowadzenie do cyklu] • Co odczuwasz, gdy…

Słowo na piątek IV tyg. Wielkiego Postu – Jednym z powodów mijania się z Bogiem na modlitwie jest brak wolności.

Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj. [wprowadzenie do cyklu] • Co odczuwasz, gdy…

Słowo na czwartek IV tyg. Wielkiego Postu – Modlitwa medytacyjna jest dużym wysiłkiem dla naszego człowieczeństwa.

Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj. [wprowadzenie do cyklu] • Co odczuwasz, gdy…

Nasza oferta
Na jakie spotkania zapraszamy?
Kalendarium
Najbliższe spotkania w Honoratianum
Archiwum i Biblioteka
Skorzystaj z naszych zbiorów
Muzeum
Zobacz kapucyńskie skarby

Misja HONORATIANUM

Kapucyni w Zakroczymiu od wielu lat oddani są dziełu formacji duchowej osób konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu. Mocnym okresem takiej formacji był czas końca XIX wieku, gdy przez 28 lat mieszkał w Zakroczymiu bł. Honorat, mistrz rozeznawania powołań zakonnych. Nasze Centrum Duchowości, noszące symboliczną nazwę „Honoratianum”, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata.
Powołane do istnienia w 1993 roku, od początku służy konsekrowanym, zwłaszcza zgromadzeniom honorackim, franciszkańskim i samym braciom kapucynom. Centrum pragnie być gościnnym domem także dla franciszkanów świeckich, dla kapłanów i osób zakonnych wszelkiej duchowości oraz dla wspólnot zaangażowanych w nową ewangelizację.
Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji
adres | dane kontaktowe | numer konta | mapa